BloG

Jaswand Holidays Akshi
चाबुकस्वार, पोपटी आणि शहाळ्यातली कोळंबी

चाबुकस्वार, पोपटी आणि शहाळ्यातली कोळंबी

चाबुकस्वार हा पदार्थ जगभरात फक्त आमच्याच घरी बनतो असं claim करणं जरा अतिशयोक्तीच जरी असलं तरी देखील ह्या पदार्थाच नामकरण आमच्याच घरी झालय हे मात्र निश्चित. चाबूकस्वार, म्हणजे थोडक्यात आपली 'आंबवणी' किंवा simply कैरीच सार. चाबुकस्वार म्हणजे उकडलेल्या कैरीचा गर,...

चाउल खादया, खांदेरी, आणि फिश करी

चाउल खादया, खांदेरी, आणि फिश करी

माझ्या असंख्य स्वप्नांच्या यादीतली ही आणखीन दोन स्वप्नं ! स्वप्न नं १ - चाऊल खादयाला जवळून बघणं आणि स्वप्न नं २ - खांदेरीला चुलीवर बनवलेलं माश्याचं जेवण जेवणं. खरतर ही दोन्हीही स्वप्न एकाच दिवशी पूर्ण होतील असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. पण ती एकाच दिवशी पूर्ण होण्या...